Auto kozmetika

Auto kozmetika

Autodelovi | Auto kozmetika

Turtle Wax je od svojih početaka u Čikagu 1940. godine izrastao u multinacionalnu korporaciju sa distribucijom širom sveta i dominantnu marku na tržištu auto-kozmetike. Ako upitate bilo kog potrošača bilo gde u svetu o proizvodima za održavanje automobila, prvo ime koje spomene je najverovatnije biti Turtle Wax.
Ogromna je popularnost, zahvaljujući neprevaziđenoj reputaciji odličnog kvaliteta i inovacija proizvoda.
Kompaniju je osnovao Bendžamin Hirš sa početnim kapitalom od samo 500 dolara. Počeo je da proizvodi i prodaje polir paste u svojoj garaži u Čikagu. U početku je prodavao samo benzinskim pumpama u gradskom području. Firma se u početku zvala Plastone. Promena imena desila se u vreme kada je kompanija razvijala novi, super otporni vosak

Za vreme poslovnog puta u Viskonsin, gospodin Hirš, koji je još razmišljao o novom imenu firme, stao je kraj reke zvane Turtle Creek da ruča. Gledajući kornjače koje su se sunčale na obali, palo mu je na pamet da kornjače koje vrlo dugo žive a imaju tvrd, sjajan oklop, mogu da budu idealni promotivni simbol za svojstva novog voska. Ime Turtle Wax i slogan Super Hard Shell Shine, pokazali su se kao inspirativni izbor. Prepoznavši marketinški potencijal lika kornjače, posle uspeha nove marke, promenjeno je i ime kompanije. Asortiman proizvoda brzo je rastao i svaki se uspešno oslanjao na sličan marketinški pristup. Tržište je istraženo da bi se utvrdile stvarne potrebe vozača, svakom proizvodu je dato jedinstveno ime sa značenjem i dizajnirana je privlačna moderna ambalaža. Ovakav pristup doveo je pojave proizvoda kao što su Turtle Wax Car i Color Back restorator boje, koji su postali vodeći u svojim kategorijama u celom svetu. Konstantno investiranje u istraživanje i razvoj, kako u Americi, tako i u Evropi, rezultiralo je inovacijama u proizvodnji kao što je Minute Wax prvi vosak sa brzim delovanjem, Hot Wax Car Wash i Wax i Color Magic najprodavaniji vosak u boji na svetu. Danas, posao je u rapidnoj ekspanziji delom i zbog agresivne akviziterske strategije, a i zbog značajnih aktivnosti na polju zaštitnih i specijalizovanih sredstava za čišćenje, aditiva za gorivo i lubrikante, održavanje vazduha i stakla. Uz to, Turtle Wax je napravio veliki prodor na profesionalnom i prodajnom sektoru snabdevajući sredstvima za pranje i poliranje krajnje potrošače – profesionalce, kao i razvojem servisnih centara.
Podelite: