Servis menjača i diferencijala

Servis menjača i diferencijala

Redovan servis | Servis menjača i diferencijala

Zamena ulja u menjaču je jedan od faktora koji utiče na trajnost prenosnog sistema. Ulje u menjaču podmazuje zupčanike kako bi isti nesmetano klizili, tako da nizak nivo ulja ili zaprljano ulje oštećuju ceo sistem.  Iako ećina vlasnika automobila ne razmišlja o nivou ulja u menjaču, proizvođači vozila su jasno definisali preporučene intervale zamene. Preporučuje se da se ulje u menjaču i diferencijalu menja na svakih 50.000-80.000 km kod manuelnih menjača, ili 36 meseci, odnosno 150.000-200.000 km kod automatskih menjača. 

Zamena ulja u automatskom menjaču

Menjanjem ulja u automatskom menjaču produžavate životni vek samog menjača, kao I dobar rad i performanse. Uz svaku zamenu ulja obavezna je zamena filtera automatskog menjača.

Ulje u automatskom menjaču se brže troši ako vozite u stani-kreni gradskim uslovima, vučete prikolice ili prevozite teške terete vozilom.  Razlog zbog kojeg se ulje troši je to što se menjač zagreva više dok radi. Što je ulje toplije, to je veći stres za ulje i sam menjač. Dotrajalo ulje gubi viskoznost, postaje gušće nego što bi trebalo biti i otežava kretnju zupčanika. Proizvođači većine automobila sa automatskim menjačem preporučuju servisni interval na 150.000 do 210.000 km, ali samo kod prve zamene fabričkog ulja. Nakon toga preporuka je mehaničara da bi ulje trebalo menjati na svakih 80.000 km. Zamenu ulja automatskog menjača obavezno bi trebalo uraditi ukoliko ste kupili polovno vozilo i nemate podatak da li je i kada ulje menjano.

Zamenom ulja u automatskom menjaču na vreme, predupređujete neke od čestih problema koji se javljaju kao što su: kašnjenje pri promeni brzina, vibracija vozila pod opterećenjem, trzaji kod zaustavljanja ili parkiranja.  

Zamena ulja u ručnom menjaču - manuelnom menjaču

Zamena ulja u ručnom menjaču je takođe važna i utiče na životni vek menjača. Proizvođači većine vozila preporučuju servisni interval za menjačko ulje svakih 50.000 km ili najviše 100.000 km, u zavisnosti od marke i modela vozila. Ali kako smo i napomenuli naša je preporuka da to činite na svakih 60.000 km, čak i duplo češće ako vaš menjač radi u stresnim uslovima, tada već na 30.000 km. Uslovi koji su stresni po manuelni menjač podrazumevaju čestu vožnju na kratkim relacijama u urbanim uslovima sa stalnim “šaltanjem” zbog zaustavljanja i ponovnog kretanja, tzv. kreni-stani vožnja. Ovakva vožnja opterećuje manuelni menjač, pa nizak nivo menjačkog ulja ili njegova zaprljanost, loše utiče na zupčanike u menjaču. 

Zamena ulja u diferencijalu

Ovo se odnosi na one automobile-vozila koja imaju pogon na zadnje točkove i vozila koja imaju pogon na sva 4 točka (4x4). Ovo s obzirom da imaju odvojen diferencijal od menjača i na njima je pored zamene ulja u menjaču potrebna zamena ulja diferencijala. Kod većine standardnih vozila koja imaju pogon na prednje točkove, diferencijal je u menjaču i menjačko ulje podmazuje i diferencijal.

Ulje u diferencijalu bi trebalo menjati kada i ulje u menjaču, na 50-80.000 km, vodeći računa da bi trebalo postaviti nov zaptivač. Rrazličiti delovi kućišta diferencijala moraju se očistiti od postojećih nečistoća koje još uvek mogu biti tamo od starog ulja. Na taj način se ovi zagađivači neće mešati u novo ulje i neće praviti probleme.

Podelite: