Motorno ulje GM

Motorno ulje GM

Motorna ulja, tečnosti, aditivi | Motorno ulje GM

GM motorna ulja za sva nova Opel vozila predviđena su za servisni interval od jedne godine ili 30.000 km. U slučaju vozila sa dizel filterima za čestice ili benzinskih motora sa turbo punjenjem koji su voženi u lošim uslovima, indikator nivoa ulja može da signalizira potrebu za ranijom kontrolom ulja. GM ulja karakterišu se niskim SAP nivoom (nizak sadržaj sumpora, pepela i fosfora) napravljena su zaštićenom mešavinom baznih ulja visoke performanse i najnovijim aditivima sačinjenim da budu sasvim kompatibilni sa najnovijim dizel filterima za
čestice (DPF) i benzinskim katalitičkim konvertorima (CAT). GM ulja napravljena su da pruže izuzetnu snagu čišćenja, zaštitu od habanja i ukupnu zaštitu motora kombinovanu sa dodatno poboljšanom štednjom goriva. 
Podelite: