Hotel za gume

Hotel za gume

Vulkanizer | Hotel za gume

Kada je srednja dnevna temperatura niža od 7°C savetuje se prelazak na zimske gume, a kada na proleće opet srednja temepratura vazduha pređe sedmi podeok savetuje se povratak na letnje gume. Najbolji način da gume sačuvate u sezoni kada se ne koriste je skladištenje u našem hotelu za gume.

Pošto zamenimo vaše gume, one koje skladištite biće pregledane kako biste znali koliko dugo još mogu da se bezbedno koriste, a potom položene u magacinski prostor koji zadovoljava uslove za propisno skladištenje guma.

Skladištenje guma je najlakši način da dva puta godišnje obavite zamenu, jer vas pošteđuje rukovanja prljavim gumama i odnošenja do vulkanizera, a čuva i dragocen prostor u vašem domu ili garaži.

 

Podelite: