Gubitak tablica-saobraćajne dozvole

Gubitak tablica-saobraćajne dozvole

Registracija vozila | Gubitak tablica-saobraćajne dozvole

U slučaju gubitka registarskih tablica ili saobraćajne dozvole potrebno je prvo prijaviti gubitak iste u najbližoj policijskoj stanici.

Kada je u pitanju gubitak registarskih tablica potrebno je pripremiti sledeća dokumenta:

 • Registracioni list*
 • Saobraćajna dozvola na uvid
 • Potvrda o prijavi gubitka registarskih tablica
 • Polisa osiguranja autoodgovornosti na uvid
 • Dokaz o uplaćenim taksama
 • Registarska tablica (ako je izgubljena samo jedna tablica)
 • Lična karta na uvid (ako se radi o fizičkom licu)
 • Izvod iz APR-a preduzeća (ako se radi o pravnom licu)

 

U slučaju oštećenja registarske tablice umesto prijave gubitka prilaže se izjava o okolnostima oštećenja iste. U slučaju gubitka saobraćajne dozvole potrebno je pripremiti sledeća dokumenta:

 • Izjava o okolnostima nestanka saobraćajne dozvole
 • Potvrda o prijavi gubitka saobraćajne dozvole
 • Polisa osiguranja AO na uvid
 • Dokaz o uplaćenim taksama
 • Lična karta na uvid (ako se radi o fizičkom licu)
 • Izvod iz APR-a preduzeća (ako se radi o pravnom licu)

 

* dokumenta koja možete dobiti kod nas

Podelite:

Kalkulator registracije vozila!

Izračunajte cenu Vaše registracije.

?