Produženje registracije

Produženje registracije

Registracija vozila | Produženje registracije

Za vozila kojima je izdata saobraćajna dozvola a kada je u pitanju produženje registracije izdaje se samo nova registraciona nalepnica. Potrebna dokumentacija je sledeća:

  • Registracioni list sa tehničkog pregleda*
  • Polisa osiguranja od autoodgovornosti*
  • Dokaz o uplaćenim taksama za registraciju*
  • Saobraćajna dozvola na uvid
  • Lična karta imaoca vozila na uvid (ako se radi o fizičkom licu)
  • Izvod iz APR-a preduzeća (ako se radi o pravnom licu)

* dokumenta koja možete dobiti kod nas

Podelite:

Kalkulator registracije vozila!

Izračunajte cenu Vaše registracije.

?