Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled / registracija | Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled služi kao detaljna kontrola tehničke ispravnosti svih uređaja vozila bitnih iz polja bezbednosti vožnje. Tehnički pregled Macura, kao ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda, poseduje svu odgovarajuću ispitivačku opermu, uređaje i stručni kadar potreban za kvalitetnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

U našem servisu možete izvršiti tehnički pregled za sva putnička i teretna vozila do četiri tone najveće dozvoljene mase.

Redovnom godišnjem tehničkom predledu se podvrgavaju vozila pre izdavanja saobraćajne dozvole (prva registracija), odnosno izdavanja registracione nalepnice (produženje registracije). Izuzetak su novoproizvedena vozila koja se podvrgavaju tehničkom pregledu tek nakon godinu dana. Ovaj tehnički pregled se može izvršiti 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju vozila, koliko i važi sam registracioni list koji se dobija po izvršenom tehničkom pregledu.

Pored godišnjeg tehničkog pregleda postoji i redovan šestomesečni tehnički pregled koji se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice, a najranije 15 dana pre isteka navedenog roka.

Redovni šestomesečni pregled vrši se za sledeća vozila:

- motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz;
- autobusi;
- motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija;
- motorna i priključna vozila kojima se obavlja obuka kandidata za vozače;
- motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza;
- motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg;
- motorna i priključna vozila za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car);
- motorno vozilo starosti preko 15 godina.

Podelite:

Kalkulator registracije vozila!

Izračunajte cenu Vaše registracije.

?